RABBINGEINTERIORS

Rabbingeinteriors richt zich op duurzame interieur architectuur. Rabbingeinteriors heeft zich als doel gesteld zo veel mogelijk zakelijke interieurs met zo min mogelijk belasting voor het milieu in te richten. Een zakelijk interieur gaat gemiddeld 10 jaar mee, daarom dat wij bij het ontwerp al rekening houden met de fase na het gebruik. Zuinig omspringen met steeds schaarser wordende grondstoffen is daarbij het uitgangspunt. Bij de ontwikkeling van een nieuw interieur is circulariteit een basis voorwaarde en maken wij gebruik van de 4 pijlers, reuse, repair, refurbish en recycle.

Rabbingeinteriors ontwerpt voor bedrijven en publieke instellingen. Dialoog met de opdrachtgever is een van onze speerpunten. Door goed te luisteren naar verschillende gebruikers creëren we een oplossing die voor iedereen past.

Rabbingeinteriors ontwerpt voor bedrijven en publieke instellingen. Dialoog met de opdrachtgever is een van onze speerpunten. Door goed te luisteren naar verschillende gebruikers creëren we een oplossing die voor iedereen past.

Met onze ervaring zorgen wij voor een solide ontwerp, door onze nieuwsgierigheid en onderzoekende instelling zorgen we voor verrassende en slimme oplossingen. Wij hechten waarde aan constante heldere communicatie, creatieve oplossingen, passende vormgeving, maatwerk, perfecte detaillering, en oplettende proces begeleiding. Neem voor een kennismakingsgesprek contact op met Rabbingeinteriors duurzaam interieurarchitect in Nijmegen.

rabbingeinteriors duurzaam interieurarchitect nijmegen

WERKWIJZE INTERIEURARCHITECT

In een eerste gesprek bekijken we wat de vraag van de opdrachtgever is. Door veel vragen te stellen, naar voorbeelden te kijken en de belangrijkste eisen en wensen door te nemen, komen we tot een plan voor de ontwerpfase. Wij proberen uw probleem te doorgronden en de vraag zo helder mogelijk te krijgen. In geval van een groter project zullen er meer analyses en onderzoeken plaats moeten vinden in geval van een kleiner interieur kan snel met het ontwerp begonnen worden. Meer over onze werkwijze.

ONS WERK

Een greep uit de projecten van Rabbingeinteriors. Meer projecten.

RABBINGEINTERIORS

 

Waalbandijk 16 | Unit 40

6541 AJ Nijmegen

0628528713

info@duurzaaminterieur.com