Creatief denken door interieurdesign

In samenwerking met de Radboud universiteit is onderzocht hoe het ontwerp van de ruimte de creativiteit kan bevorderen.

Conclusies hieruit:
De creatieve ruimte stimuleert het creatieve denkvermogen van degenen die zich in de
kamer bevinden. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
In de creatieve ruimte worden meer ideeën gegenereerd
De ideeën in de creatieve ruimte zijn origineler
Mensen zijn in de creatieve ruimte beter in het selecteren van de drie meest
creatieve ideeën uit een lijst met ideeën
De creatieve ruimte wordt als prettiger, inspirerende, verrassender èn
vernieuwender ervaren

Aanbevelingen
Een creatieve kamer met psychologische elementen met het doel:
schema’s doorbreken
een positieve stemming creëren
zelfeffectiviteit stimuleren
gevoel van vrijheid creëren
fysieke beweging stimuleren en
natuurlijke elementen verwerken,
kan worden geïmplementeerd in de praktijk, om het creatieve denkvermogen van de
mensen in de kamer te stimuleren.

Relevantie
De bevindingen van dit onderzoek maken inzichtelijk hoe Rabbinge Interiors tegemoet
kan komen aan de wens van haar opdrachtgevers om creativiteit te stimuleren via het
interieur design. Door middel van een creatieve omgeving kunnen organisaties het
creatieve denkvermogen van hun eigen werknemers stimuleren, waarmee zij hun
competiviteitspositie versterken.