Overlegplek Actio

Actio is het gebouw waar het facilitair bedrijf van de WUR gehuisvest is. Hier vinden veel vergaderingen plaats. In de gang van het vergadercentrum moet vaker gewacht worden voordat een ruimte vrij is of wordt gelunchd voor men de vergadering in gaat. Daarom dat hier een informele overlegplek moest komen/.

Er is gekozen voor een hoge zitplek omdat deze minder ruimte inneemt. Er is gebruik gemaakt van dezelfde materialen en vormen die in de rest van het gebouw terugkomen.