Overlegplekken Vitae

Overlegplekken Vitae

Het gebouw Vitae op de WUR campus  huisvest Wageningen Food Safety Research.

Het pand dat in 2009 opgeleverd is, is ontworpen door het architectenbureau Broekbakema. De binnenkant kenmerkt zich door een geel groenige vloerbedekking en witte rondlopende wanden.

Door het samenvoegen van verschillende afdelingen en de groei van de organisaties ontstond er ruimte gebrek. Doordat mensen eerder vaker alleen op een kamer zaten waar overleg in de kamer plaats kon vinden, was daar nu minder ruimte voor en daarom de vraag waar ruimte gecreëerd kon worden voor nieuwe overlegplekken.

Rabbingeinteriors heeft het pand bekeken en een inventarisatie gemaakt van mogelijke locaties voor overlegplekken. Dit met het in oog houden van bestaande ruimtes en niet uitgaande van verbouwingen. Daaruit bleek dat de gangen en trappenportalen de meeste mogelijkheden boden.

Duurzaamheid was voor Ineke Rus een belangrijk uitgangspunt. Er is gekeken naar hergebruik van bestaande meubels, tweede hands meubels afkomstig uit andere locaties en nieuwe meubels van nieuw duurzaam materiaal. Voor het laatste is gekozen.

Door het pand heen is een lijn meubels met een eigen karakter geplaatst. Doordat de meubels qua uiterlijk overeenkomen, is herkenbaar waar zich de overlegplekken bevinden. De meubels zijn opgebouwd uit een Larix houten frame met daarop groene kussens die eraf gehaald kunnen worden. Er zijn meubels variërend van geheel open tot semi gesloten geleverd. Waar vergaderd kan worden in groepjes van 2 tot 4 personen.

De meubels zijn nadat ze niet meer nodig zijn geheel uit elkaar te halen, waardoor het hout her te gebruiken is. Ook zijn de leuningen en zit elementen los van elkaar te koppelen, waardoor er een bank en respectievelijk een afscheidings muurtje ontstaan.

Rabbinge interiors kan ook voor u een meubel op maat of kantoor interieur ontwerpen contact.