w

werkwijze

 

KENNISMAKING

In een eerste gesprek bekijken we wat de vraag van de opdrachtgever is. Door veel vragen te stellen, naar voorbeelden te kijken en de belangrijkste eisen en wensen door te nemen, komen we tot een plan voor de ontwerpfase. Wij proberen u probleem te doorgronden en de vraag zo helder mogelijk te krijgen. In geval van een groter project zullen er meer analyses en onderzoeken plaats moeten vinden in geval van een kleiner interieur kan snel met het ontwerp begonnen worden.

ONTWERP

Het ontwerpproces bestaat uit 3 fasen. In elke fase bevinden zich verschillende keuze momenten.

SO: Hier begint het ontwerpproces. We beginnen met analyseren, onderzoeken en inventariseren. Zo worden bijvoorbeeld de verschillende betrokkenen gesproken, de eisen van het gebouw bekeken en het huidige interieur geïnspecteerd. Daarna leveren wij de eerste ontwerpen in de vorm van moodboards, plattegronden en schetsen. Meestal meerdere versies waar u een keuze uit kunt maken.

VO: In het voorlopig ontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt in de vorm van 3D visualisaties en gedetailleerdere plattegronden. Hier geven we u ook vaak wat te kiezen. Ook worden er al richtingen aangegeven voor kleur en materiaal gebruik, meubilair en signing.

DO: Nadat het voorlopig ontwerp is goedgekeurd werken we toe naar een definitief ontwerp. In deze fase wordt het Voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Maattekeningen van meubilair, 2d plattegronden, bestellijst voor meubilair, kleurenplan, vloerenplan etc. Ook tijdens het definitief ontwerp wordt u betrokken in de te maken keuzes.

UITVOERING

Wanneer gewenst kunnen we de uitvoering van de bouw begeleiden.

WAT WIJ ALTIJD BIEDEN

 

betrokkenheid

Wij blijven betrokken bij uw project tot en met de oplevering. Soms loop je  tegen problemen aan, wij zorgen samen voor een oplossing en zorgen dat het project naar tevredenheid opgeleverd wordt.

met beide benen op de grond

Wij streven er naar uw wensen zo goed mogelijk naar en ontwerp te vertalen, echter met het budget en tijdlijn in het achterhoofd. Wanneer wij uw vraag niet realistisch achten, wijzen wij u op geschikte alternatieven.

zorgvuldigheid

Om een soepel proces te waarborgen, houden wij dit nauwlettend in de gaten.  De uitwerking van een ontwerp bepaalt de kwaliteit, zorgvuldige detaillering en materialisering is daarbij leidend.

communicatie

Wij houden korte lijntjes met uw en andere betrokken partijen. Wij zijn goed bereikbaar via de verschillende kanalen. Van u verwachten wij hetzelfde.

vakkennis

Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons vak gebied. Wij doen alleen het werk waar we experts in zijn, wanneer bij ons de kenis ontbreekt werken wij samen met partners.