Werkwijze

Kennismaking

In een eerste gesprek bekijken we wat de vraag van de opdrachtgever is. Door veel vragen te stellen, naar voorbeelden te kijken en de belangrijkste eisen en wensen door te nemen, komen we tot een plan voor de ontwerpfase. Wij proberen u probleem te doorgronden en de vraag zo helder mogelijk te krijgen. In geval van een groter project zullen er meer analyses en onderzoeken plaats moeten vinden in geval van een kleiner interieur kan snel met het ontwerp begonnen worden.

Ontwerp

Het ontwerpproces bestaat uit 3 fasen. In elke fase bevinden zich verschillende keuze momenten.

SO: Hier begint het ontwerpproces. We beginnen met analyseren, onderzoeken en inventariseren. Zo worden bijvoorbeeld de verschillende betrokkenen gesproken, de eisen van het gebouw bekeken en het huidige interieur geïnspecteerd. Daarna leveren wij de eerste ontwerpen in de vorm van moodboards, plattegronden en schetsen. Meestal meerdere versies waar u een keuze uit kunt maken.

VO: In het voorlopig ontwerp wordt het ontwerp verder uitgewerkt in de vorm van 3D visualisaties en gedetailleerdere plattegronden. Hier geven we u ook vaak wat te kiezen. Ook worden er al richtingen aangegeven voor kleur en materiaal gebruik, meubilair en signing.

DO: Nadat het voorlopig ontwerp is goedgekeurd werken we toe naar een definitief ontwerp. In deze fase wordt het Voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Maattekeningen van meubilair, 2d plattegronden, bestellijst voor meubilair, kleurenplan, vloerenplan etc. Ook tijdens het definitief ontwerp wordt u betrokken in de te maken keuzes.

Uitvoering

Wanneer gewenst kunnen we de uitvoering van de bouw begeleiden.

DIT KAN JE ALTIJD VAN ONS VERWACHTEN

Betrokkenheid
Als ontwerper draag je een maatschappelijke verantwoordelijkheid omdat elk gebouw een bijdrage levert aan de fysieke omgeving waar men in leeft. Realisme
We gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit, maar blijven altijd realistisch. Hierdoor komen haalbaarheid en/of zakelijke belangen niet in het geding. Zorgvuldigheid
Aandacht voor detaillering en materialisering kenmerkt goede architectuur. In ons ontwerp combineren we zorgvuldige details met duurzame materialen. Innovatie
We zien altijd kans om te innoveren en staan open voor de nieuwste ontwikkelingen. Voorwaarde is wel dat het iets oplevert voor het betreffende project en dat de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Samenwerking We geloven dat we door samenwerking de bebouwde omgeving kunnen verbeteren. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een duurzame toekomst. We staan daarom altijd open voor nieuwe samenwerkingen en stellen ons uitgebreide netwerk aan professionals dan ook graag open.